Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!

t7 mKJENNER DU NOKON SOM VERT 7 ÅR I 2017? Onsdag 23.08 kl 16.00-19.00 er dei velkomne til Nysæter kyrkje og UGLER I MOSEN. Det er ei samling som startar med middag. Etterpå vert det samling om Moses med aktivitetar både ute og inne. Hugs å kle deg etter været. Påmelding til T-dagen kan gjerast på nettsida vår. Du finn den under fana merka med SKJEMA -  her

Håpar me sjåast! 

T0Måndag 22. mai kl 11:00 er det BABYSONG i Stord kyrkje. Dette er siste samlinga for semesteret. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga.

T3KJENNER DU NOKON SOM FYLLER 3 ÅR I 2017? Måndag 24/4 kl 17:30-18:30 er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 3 år i 2017. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)

T1 2 3KJENNER DU NOKON SOM ER 1 ÅR, 2 ÅR, ELLER 3 ÅR? Dei er hjarteleg velkomne til KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Nysæter kyrkje torsdag 9.mars kl 17:00.


Last ned som mp4-fil (20Mb) eller wmv-fil (40mb)

T-DAGAR STORD - HAUSTEN 2017

tstordh2017

T-DAGAR NYSÆTER - HAUSTEN 2017

tnysh2017

Ansvarleg for T-dagane

Randi Lønning Matre
tlf 53403439
m 95138562

Barbro Høyland Andersen
tlf 53403438
m 45272253

Ta gjerne kontakt med oss!