Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!

t9 mEtter påske er det klart for  T9 TÅRNAGENTHELG i Stord kyrkje. Då skal me være agentar i kyrkja vår og løyse ulike mysterium. Alle som går i 3. klasse kan bli tatt om som agentar denne helga. Invitasjon er sendt ut i posten, pdft9_s_2018.pdf 

Kjenner du nokon som fyller 9 år i 2018, kan du melde deg på HER

Om nokon vaksne i heimen kan tenke seg å være med som englevakter, hadde det vore veldig kjekt. Englevakter hjelper til der det trengs gjennom ettermiddagen. Det kan være å følge noko ut til toalettet, finne eit glas vatn og ellers hjelpe agentar som treng det. Meld frå i påmeldingsskjema om det er noko for deg!

Stord kyrkje:
Lørdag 14. april kl. 16.00-20.00
Søndag 15. april kl.10.00 

Alle som fyller 9 år i 2018, enten ein er medlem og eller ikkje, er HJARTELEG VELKOMNE!

t5 mDet nærmar seg T5 BARABBAS-SAMLING. T5 er trusopplæringsdagen for alle som fyller 5 år i 2018.

På grunn av få påmeldingar til samlinga på tysdagen, går den ut. Kom å bli med mandag eller onsdag i ein av kyrkjene våre!

Informasjon og påmelding:

  • måndag 26.02 kl 17:00-18:30 i Stord kyrkje
  • onsdag 28.02 i Nysæter kyrkjeMELD DEG PÅ HER

t12 mTorsdag 01.02 og 15.02 kl 18.00 er det T12 Kode B på Sagvåg bedehus. Før jul var me samla ein fin gjeng i Nysæter kyrkje på T11 Lys Vaken. Då syns eg at me hadde det kjekt og eg håpar å sjå dykk igjen alle saman. Men du er lika velkomen til T12 Kode B, enten du var på T11 Lys vaken eller ikkje. Desse kveldane blir det bibelforteljing, song, leik og moro. 

Her kan du lesepdfinvitasjonen til T12!

Påmelding kan gjerast her

 

 

t9 mNo nærmar det seg T9 TÅRNAGENTHELG i Nysæter kyrkje. Då skal me være agentar i kyrkja vår og løyse ulike mysterium. Alle som går i 3. klasse kan bli tatt om som agentar denne helga. Invitasjon er sendt ut i posten, og kjenner du nokon som fyller 9 år i 2018, kan du melde dei på  >HER

Nysæter kyrkje: 20. og 21. januar

Stord kyrkje: 14. og 15. april 


Har du ikkje fått invitasjon, kan du trykke på lenka under. Alle som fyller 9 år i 2018, er hjarteleg velkomne!

>Invitasjon til T9

t0 mMåndag 11. desember kl 11:00 er det siste Babysong-samling for semesteret i Stord kyrkje. Denne gongen blir det ei lita adventsstund med både julepynt og julesongar i tillegg til det vanlege babysong-programmet. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)

sofia pynter tre

Måndag 11. desember kl 17:30-18:30 er det siste T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ-samling for semesteret i Stord kyrkje. Me tar fram både julepynt og julesongar og vil ha ei kjempekoseleg adventsstund for alle som fyller 3 år i 2017. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)

img 5993

Helga 2.-3. desember var det ein fin gjeng med 11-åringar samla i Nysæter kyrkje. Me starta laurdagen med å bli kjent me kvarandre og leika mykje saman. Alle var med på kjekke ringleikar som ungdommane hadde funne fram. Etter ein time med leiking var det veldig godt med taco. Presten vår Jørgen, kom til tacoén og han fortsette kvelden med å fortelje om gudsteneste og nattverd. Mange ivrige 11-åringar var klar til å gjere ulike oppgåver i gudstenesta.

t2 mMåndag 27. november kl 17:30-18:30 er det siste T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ-samling for semesteret i Stord kyrkje. Sjølv om me ikkje heilt er komne til desember, er me så nære at me tar fram både julepynt og julesongar. Dette blir ei kjempekoseleg førjulsstund for alle som fyller 2 år i 2017. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)

T-DAGAR STORD - HAUSTEN 2018

tdag stord h2018

T-DAGAR NYSÆTER - HAUSTEN 2018

tdag nys h2018

Ansvarleg for T-dagane

Randi Lønning Matre
tlf 53 40 34 40
m 951 38 562

Hjørdis J. Heggland
tlf 53 40 34 39
m 481 14 681

Ta gjerne kontakt med oss!


vippsstordsokn