Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!

t0 mMåndag 11. desember kl 11:00 er det siste Babysong-samling for semesteret i Stord kyrkje. Denne gongen blir det ei lita adventsstund med både julepynt og julesongar i tillegg til det vanlege babysong-programmet. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)

sofia pynter tre

Måndag 11. desember kl 17:30-18:30 er det siste T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ-samling for semesteret i Stord kyrkje. Me tar fram både julepynt og julesongar og vil ha ei kjempekoseleg adventsstund for alle som fyller 3 år i 2017. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)

img 5993

Denne helga var det ein fin gjeng med 11-åringar samla i Nysæter kyrkje. Me starta laurdagen med å bli kjent me kvarandre og leika mykje saman. Alle var med på kjekke ringleikar som ungdommane hadde funne fram. Etter ein time med leiking var det veldig godt med taco. Presten vår Jørgen, kom til tacoén og han fortsette kvelden med å fortelje om gudsteneste og nattverd. Mange ivrige 11-åringar var klar til å gjere ulike oppgåver i gudstenesta.

t2 mMåndag 27. november kl 17:30-18:30 er det siste T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ-samling for semesteret i Stord kyrkje. Sjølv om me ikkje heilt er komne til desember, er me så nære at me tar fram både julepynt og julesongar. Dette blir ei kjempekoseleg førjulsstund for alle som fyller 2 år i 2017. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)

t0 mMåndag 27. november kl 11:00 er det BABYSONG igjen i Stord kyrkje. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga. Eg gler meg! Helsing Barbro, kyrkjelydspedagog

t11 mKJENNER DU NOKON SOM VERT 11 ÅR I 2017? Helga 2.-3. desember er dei velkomne til Nysæter kyrkje og T11 LYS VAKEN. Her kan de lese invitasjonen pdft11_n_2017.pdf
Påmelding til T-dagen kan gjerast på nettsida vår. Du finn den under fana som heiter SKJEMA eller du kan gå inn >her!

Samlinga startar laurdagkveld og varer til  gudstenesta på søndagen er ferdig. I gudstenesta  får dei ei bok i gåve frå Nysæter kyrkjelyd. Invitasjonen er  sendt ut til alle våre medlemer. Alle som er 11-år er lika velkomne anten dei er døypt eller ikkje.

t3 mKjenner du nokon som fyller 3  år i 2017? Måndag 13. november kl 17:30-18:30 er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 3 år i år. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)

t0 mMåndag 13. november kl 11:00 er det BABYSONG igjen i Stord kyrkje. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga. Eg gler meg! Helsing Barbro, kyrkjelydspedagog

T-DAGAR STORD - HAUSTEN 2017

tstordh2017

T-DAGAR NYSÆTER - HAUSTEN 2017

tnysh2017

Ansvarleg for T-dagane

Randi Lønning Matre
tlf 53403439
m 95138562

Barbro Høyland Andersen
tlf 53403438
m 45272253

Ta gjerne kontakt med oss!


vippsstordsokn