Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!

t4 mDet nærmar seg den store helga for fireåringane i Stord kyrkje, med T4 UNDRETUR OG FIREÅRSBOK. 

t3 mKjenner du nokon som fyller 3  år i 2017? Måndag 2. oktober kl 17:30-18:30 er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje.

t2 mMåndag 16. oktober kl 17:30-18:30 er klart for T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. 

t0 mMåndag 16. oktober kl 11:00 blir det babysong i Stord kyrkje igjen. 

t1 2 3 lVelkomen til T123 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Nysæter kyrkje. Her er datoane for i haust: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 og 30/11

 

t0 mNo er  T0 BABYSONG i Nysæter kyrkje igong for hausten. Er du heime med ein baby eller to er du hjarteleg velkomen til samlingane anna kvar fredag denne hausten. 

Datoar for denne hausten er: 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 og 1/12 

t6 mVelkommen til T-dagen T6 KLAR-FERDIG-GÅ! Dette er trusopplæringsdagen for alle som fyller 6 år i 2017.

t3 mMåndag 4. september kl 17:30-18:30 er det semesterstart for T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje.

T-DAGAR STORD - HAUSTEN 2017

tstordh2017

T-DAGAR NYSÆTER - HAUSTEN 2017

tnysh2017

Ansvarleg for T-dagane

Randi Lønning Matre
tlf 53403439
m 95138562

Barbro Høyland Andersen
tlf 53403438
m 45272253

Ta gjerne kontakt med oss!