Kva er T-dagen?

Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!
T1KVELDSSONG FOR DEI SMÅ måndag 22. mai er diverre AVLYST grunna sjukdom.
T0Måndag 22. mai kl 11:00 er det BABYSONG i Stord kyrkje. Dette er siste samlinga for semesteret. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga.
T2T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkjemåndag 8/5 ER AVLYST grunna sjukdom.
T0T0 BABYSONG i Stord kyrkje måndag 8/5 ER AVLYST grunna sjukdom.
T0Måndag 24. april kl 11:00 er det BABYSONG i Stord kyrkje. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga.
T3KJENNER DU NOKON SOM FYLLER 3 ÅR I 2017? Måndag 24/4 kl 17:30-18:30 er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 3 år i 2017. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)
T2Måndag 3. april kl 17:30-18:30 er det T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 2 år i år. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)
T0Måndag 3. april kl 11:00 er det BABYSONG i Stord kyrkje. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga.
T3KJENNER DU NOKON SOM FYLLER 3 ÅR I 2017? Måndag 20/3 kl 17:30-18:30 er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 3 år i 2017. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)
T1 2 3KJENNER DU NOKON SOM ER 1 ÅR, 2 ÅR, ELLER 3 ÅR? Dei er hjarteleg velkomne til KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Nysæter kyrkje torsdag 9.mars kl 17:00.

Les meir …

T2Måndag 6. mars kl 17:30-18:30 er det T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 2 år i år. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)
T10Nysæter kyrkjelyd har gleda av å invitera til T-DAGEN T10 I ALL VERDA! torsdag 16. mars og søndag 19. mars. Dette er trusopplæringsdagen for alle som fyller 10 år i 2017. 

PÅMELDING HER INNAN 14. MARS.

Les meir …

T10 MStord kyrkjelyd har gleda av å invitera til T-DAGEN T10 I ALL VERDA! onsdag 8. mars og søndag 12. mars. Dette er trusopplæringsdagen for alle som fyller 10 år i 2017. 

PÅMELDING HER INNAN SØNDAG 5. MARS.

Les meir …

T0Babysong er ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me lunsj saman. Ta med niste, me held kaffi/te/juice. Det er tilbod om babysong i begge kyrkjene våre.

Her er datoane for vårsemesteret:

Les meir …

T0Endeleg startar T0 BABYSONG opp igjen i Stord kyrkje. Måndag 20. februar kl 11:00 er det klart for første samlinga i vår. Håpar å sjå igjen mange frå samlingane i haust, og at det kjem nokon nye med babyane sine. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga. Velkommen:-)
T3
Måndag 20/02 kl 17:30-18:30 er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 3 år i år. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)


T5Det nærmar seg T5 BARABBAS-SAMLING. T5 er trusopplæringsdagen for alle som fyller 5 år i 2017.

Velkomen til alle fem-åringar til Nysæter kyrkje onsdag 15.02 kl 17.00, i følge med ein vaksen!

MELD DEG PÅ HER

Les meir …

T12T12 KODE B er oppfølgaren til T11 LYS VAKEN, som var før jul. Då var ein flott og kjekk gjeng samla i kyrkja. Denne gongen møtest me på bedehuset til to samlingar Du er sjølvsagt velkommen på Kode B om du ikkje var med på Lys Vaken! Alle som fyller 12 år i 2017 er hjarteleg velkomne!

MELD DEG PÅ HER.

TID:

Fredagsklubben på Leirvik bedehus for dei som høyre til Stord kyrkje: Fredag 03/2 og fredag 10/2 kl. 18:00

T
orsdagsOpe på Sagvåg for dei som høyre til Nysæter kyrkje: 
Torsdag 02/02 og torsdag 16/2 kl 18:00
T9 kopiNo det snart klart for T9 TÅRNAGENTHELG i Nysæter kyrkje. Invitasjon er sendt ut i posten, og kjenner du nokon som fyller 9 år i 2017, kan du melde dei på:   HER

Nysæter kyrkje: 28. og 29. januar


Har du ikkje fått invitasjon, kan du trykke på lenka under.
Alle som fyller 9 år i 2017, er hjarteleg velkomne!

T5Det nærmar seg T5 BARABBAS-SAMLING. T5 er trusopplæringsdagen for alle som fyller 5 år i 2017.

Informasjon og påmelding:

Les meir …

T3Velkommen til T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje!
T3 er for alle som fyller 3 år i 2017 i følgje med ein vaksen.

Her finn du datoane for semesteret:

Les meir …

Side 1 av 4

T-DAGAR STORD - VÅREN 2017

TstordV2017

T-DAGAR NYSÆTER - VÅREN 2017

TnysV2017

Ansvarleg for T-dagane

Randi Lønning Matre
tlf 53403439
m 95138562

Barbro Høyland Andersen
tlf 53403438
m 45272253


Ta gjerne kontakt med oss!

Babysong - i Stord kyrkje og Nysæter kyrkje

DATO *