Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!

3 ÅR I ÅR?
Måndag 11. februar er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. T3 er ei kjekk songsamling for dei som fyller 3 år i 2019. Etterpå et me nistekveldsmat saman. Ta med niste. Me har kaffi, te, mjølk og juice. Velkommen!

KJENNER DU NOKON SOM FYLLER 2 ÅR I ÅR? Måndag 28. januar startar me opp med T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje kl. 17:30. Dei andre datoane for våren er 11. mars og 8. april. Dette er koselege songsamlingar med nistekvelds etterpå. Ta med niste. Me har kaffi, te, juice og melk. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)T2-samlingane er i vår felles for Stord og Nysæter sokn, i Stord kyrkje.

Babysong i Stord kyrkje er i gang igjen, og det var så kjekt å treffa den herlege babygjengen som kom på samling sist! På måndag (28/1) inviterer me til babysong igjen, og alle som er heime med ein baby eller fleire er velkomne til ei triveleg songstund i kyrkja. Samlinga startar klokka 11:00. Ta med niste, så et me lunsj saman etter songstunda. Me held te, kaffi og juice! Velkommen! 

Hurra! No er det snart klart for babysong! Me gler oss til å synga og leika, og til å treffa både dei minste og dykk som følgjer dei 😊

Alle som er heime med ein baby eller fleire er velkomne til babysong i Stord kyrkje desse måndagene, klokka 11:00:

14. januar
28. januar
11. februar
11. mars
25. mars
8. april
6. mai

Babysongtilbodet i vår er felles for Stord og Nysæter kyrkjelydar. Det er inga påmelding, så det er berre til å komme!

Ta med niste - me et nistelunsj i lag etter songsamlinga. Me held kaffi, te og juice. 

Velkommen til koselege stunder i kyrkja for store og små 😊

t11 mNo er julemenn og julepynt kome i butikken og me veit det nærmar seg desember og advent. Då er det tid for eit av dei store høgdepunkta, nemleg LYS VAKEN. KJENNER DU NOKON SOM VERT 11 ÅR I 2018? 1.-2. desember er dei velkomne til Nysæter kyrkje og T11 LYS VAKEN. Her kan de lese invitasjonen pdfT11
Påmelding til T-dagen kan gjerast på nettsida vår. Du finn den under fana som heiter SKJEMA eller du kan gå inn >her!

t4 mDet nærmar seg den store helga for fireåringane i Stord kyrkje, med T4 UNDRETUR OG FIREÅRSBOK. 

skjermbilde 2018 06 19 kl. 09.37.59NY DATO FOR T6T7 UGLER I MOSEN! 3. SEPTEMBER 16.00-19.00!!

KJENNER DU NOKON SOM VERT 6 ÅR ELLER 7 ÅR I 2018? Mandag 03.09 kl 16.00-19.00 er dei velkomne til Nysæter kyrkje og UGLER I MOSEN. Det er ei samling som startar med middag. Etterpå vert det samling om Moses med aktivitetar både ute og inne. Hugs å kle deg etter været. Vaksne er velkomne til å følge!

Påmelding til T-dagen kan gjerast på nettsida vår. Du finn den under fana merka med SKJEMA - Påmelding til T-dagar eller HER

t0 mVelkommen til T0 BABYSONG i Nysæter kyrkje i haust. Er du heime med ein baby eller to er du hjarteleg velkommen til samlingane anna kvar fredag denne hausten. 

Datoar for denne hausten er: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 og 30/11 

Eg håpar å sjå igjen babyane frå samlingane i vår, og så gler eg meg til å helsa på nye. Det er inga påmelding, så det er berre til å komma. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga. Me held kaffi og te.  Velkommen :-) 

T-DAGAR STORD - HAUSTEN 2018

tdag stord h2018

T-DAGAR NYSÆTER - HAUSTEN 2018

tdag nys h2018

Ansvarleg for T-dagane

Vakant
tlf 

Hjørdis J. Heggland
tlf 53 40 34 39
m 481 14 681

Ta gjerne kontakt med oss!


vippsstordsokn