No sender me ut invitasjon til konfirmasjon 2020. Invitasjonane vert sendt ut pr post til alle medlemmer fødd i 2005.

PÅMELDING HER

Det vert informasjonsmøte med innskriving i kyrkjene våre. Møtet er for konfirmantar og føresette.

14. mai kl 17.00 i Nysæter kyrkje

15. mai kl 17.00 i Stord kyrkje for Nordbygdo ungdomskulekrins

15. mai kl 19.00 i Stord kyrkje for Stord ungdomskulekrins

Konfirmasjonstida er ein del av trusopplæringa for dei døypte i kyrkjelydane våre. Om du ikkje er døypt, er du likevel velkommen til å vera med i konfirmasjonstida. Då kan du bli døypt undervegs i konfirmantåret. Dåpen er ein føressetnad for å ta del i den avsluttande konfirmasjonsgudstenesta.

STORD KYRKJE
pdfInvitasjon
pdfInnskrivingskort

NYSÆTER KYRKJE
pdfInvitasjon
pdfInnskrivingskort

Leiar for konfirmantarbeidet

Brynhild Meyer Stautland
tlf 53403438
m 90672397

Ta gjerne kontakt med oss!

Konfirmantundervisning