Det er skrive eit referat i frå foreldremøta som har vore i samband med presentasjonsgudstenesten. Det finn de her.

pdfReferat

Semesterplan pdfNordbygdo

Semesterplan pdfNysæter

Semesterplan pdfStord

Det er tid for oppstart av konfirmantåret.
Nordbygdo: Oppstart tysdag 22.08 kl 14.30-16.00 i Stord kyrkje. Presentasjonsgudsteneste søndag 27.08. kl 11.00 i Stord kyrkje. Foreldremøte etter gudstenesta.

Nysæter: Oppstart laurdag 02.09 kl 14.30-17.30 i Nysæter kyrkje. Presentasjonsgudsteneste søndag 03.09. kl 11.00 i Nysæter kyrkje. Foreldremøte etter gudstenesta.

Stord: Oppstart torsdag 07.09 kl 14.30-16.00 i Stord kyrkje. Presentasjonsgudsteneste søndag 10.09 kl 11.00 i Stord kyrkje. Foreldremøte etter gudstenesta.

Det vert delt ut plan for året på oppstartsamlingane.

No er invitasjon til neste års konfirmantkull sendt ut i posten. Invitasjonen går ut til alle i vår kyrkje som fyller 14 år i år. 

PÅMELDING: MELD DEG PÅ HER

Konfirmasjonstida er ein del av trusopplæringa for dei døypte i kyrkjelydane våre. Om du ikkje er døypt, er du likevel velkommen til å vere med i konfirmasjonstida. Då kan du bli døypt undervegs i konfirmantåret. Dåpen er ein føresetnad for å ta del i den avsluttande konfirmasjonsgudstenesta.

pdfInvitasjon
pdfValkort
pdfBrosjyre London

Leiar konfirmantarbeidet

Brynhild Meyer Stautland
tlf 53403438
m 90672397

Ta gjerne kontakt med oss!