T-dagen - Påmelding


T-dagen
T-dagen
  • id
  • date time
    calendar
  • Ein vaksen i familien kan vera englevakt (Berre T9)
  • Dersom det av ein eller anna grunn er vanskeleg å betale kontigenten, kan barnet likevel vere med. Set kryss her om det gjeld dykk. Då vil me ikkje be om betaling.
  • Eg samtykkjer at gruppebilete frå arrangementet kan brukast i våre trykksaker og på nett.