fredheim t

Kyrkjestova Fredheim

AVTALE OM LEIGE vert organisert av tilsette ved Stord kyrkjekontor.
Leigetakar må ved sending av søknadskjema stadfesta at ein godtek bruksreglane for Kyrkjestova Fredheim:

pdfBRUKSREGLAR FOR KYRKJESTOVA FREDHEIM

pdfPRISLISTE FOR LEIGE AV KYRKJESTOVA FREDHEIM

NØKKEL kan hentast på Stord kyrkjekontor:

OPNINGSTIDER:
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 15.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

BESØKSADRESSE:
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan, 
Hamnegata 48, Leirvik

>vis på kart