Temakveldar i Stord kyrkje

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER: 
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 15.00

SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Tilsette

Prost i Sunnhordland 
Svein Arne Theodorsen
tlf 53403435
m 95750927
EPOST: send epost
SveinArneTheodorsen
Sokneprest i Stord 
Eirik Aadland Tappel
tlf 53403436
m 47475305
EPOST: send epost
EirikAadlandTappel
Sokneprest i Nysæter 
Jørgen Knudsen
m 95119678
EPOST: send epost
JørgenK
Prostiprest
Egil Larsen
m 99241870
EPOST: send epost
EgilLarsen
Kyrkjeverje / dagleg leiar
Liv Kari Bru
tlf 53403433
m 47350754
EPOST: send epost
LivKariBru
Driftsleiear / sakshandsamar
Reidun Andersen
tlf 53403432
m 99737312
EPOST: send epost
ReidunAndersen
Førstesekretær / kyrkjelydspedagog
Åse Selsvold
tlf 53403430
m 45605184
EPOST: send epost
ÅseSelsvold
Kantor / IKT-leiar
Jan Overweg
tlf 53403437
m 90197069
EPOST: send epost

JanOverweg
Kantor i Stord
Ole Jørgen Furdal
m 90143989
EPOST: send epost
OleJørgen
Kantor i Nysæter
Bjarte Aadland
tlf 53409532
m 93616936
EPOST: send epost
BjarteAadland
Kyrkjelydspedagog 
Brynhild Meyer Stautland
tlf 53403440
m 90672397
EPOST: send epost
BrynhildMeyerStautland
Kyrkjelydspedagog
Barbro Høyland Andersen
tlf 53403438
m 45272253
EPOST: send epost
BarbroHoylandAndersen
Kyrkjelydspedagog
Randi Lønning Matre
tlf 53409530
m 95138562
EPOST: send epost
RandiMatre
Kyrkjetenar
Margunn Hannisdal
m 95938063
EPOST: send epost
MargunnHannisdal
Kyrkjetenar / reinhaldar
Brigitta Pentek
m 45111334
Brigitta
Kyrkjegardsarbeidar (formann)
Heidi Wannberg
tlf 53410374
m 95244011
EPOST: send epost
Heidi
Kyrkjegardsarbeidar
Håkon Råen Røkenes
Haakon
Kyrkjegardsarbeidar
Morten Simonsen
Morten
Kyrkjegardsarbeidar
Kianoosh Jebelli
KianooshJ