Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER: 
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 15.00

SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Tilsette

Prost i Sunnhordland 
Svein Arne Theodorsen
tlf 53 40 34 35
m 957 50 927
EPOST: send epost
SveinArneTheodorsen
Sokneprest i Stord 
Eirik Aadland Tappel
tlf 53 40 34 36
m 474 75 305
EPOST: send epost
EirikAadlandTappel
Sokneprest i Nysæter 
Jørgen Knudsen
m 951 19 678
EPOST: send epost
JørgenK
Prostiprest
Egil Larsen
m 992 41 870
EPOST: send epost
EgilLarsen
Kyrkjeverje / dagleg leiar
Liv Kari Bru
tlf 53 40 34 33
m 473 50 754
EPOST: send epost
LivKariBru
Driftsleiear / sakshandsamar
Reidun Andersen
tlf 53 40 34 32
m 997 37 312
EPOST: send epost
ReidunAndersen
Førstesekretær / kyrkjelydspedagog
Åse Selsvold
tlf 53 40 34 30
m 456 05 184
EPOST: send epost
ÅseSelsvold
Kantor / IKT-leiar
Jan Overweg
m 901 97 069
EPOST: send epost

JanOverweg
Kantor i Stord
Ole Jørgen Furdal
m 901 43 989
EPOST: send epost
OleJørgen
Kantor i Nysæter
Bjarte Aadland
m 936 16 936
EPOST: send epost
BjarteAadland
Kyrkjelydspedagog 
Brynhild Meyer Stautland
tlf 53 40 34 40
m 906 72 397
EPOST: send epost
BrynhildMeyerStautland
Kyrkjelydspedagog
Barbro Høyland Andersen
tlf 53 40 34 38
m 452 72 253
EPOST: send epost
BarbroHoylandAndersen
Kyrkjelydspedagog
Randi Lønning Matre
m 951 38 562
EPOST: send epost
RandiMatre
Soknediakon
Lisbeth Nygård
tlf 53 40 34 31
m 911 83 846
EPOST: send epost
Diakoniarbeidar
Hjørdis J. Heggland
tlf 53 40 34 31
m 481 14 681
EPOST: send epost
 
Kyrkjetenar
Margunn Hannisdal
m 959 38 063
EPOST: send epost
MargunnHannisdal
Kyrkjetenar / reinhaldar
Brigitta Pentek
m 451 11 334
Brigitta
Kyrkjegardsarbeidar (formann)
Heidi Wannberg
tlf 53410374
m 952 44 011
EPOST: send epost
Heidi
Kyrkjegardsarbeidar
Håkon Råen Røkenes
Haakon
Kyrkjegardsarbeidar
Morten Simonsen
Morten
Kyrkjegardsarbeidar
Kianoosh Jebelli
KianooshJ