Opplysningane som skal fyllast ut her er nødvendige for å registrera barnet til dåp i Den norske kyrkja og som medlem i medlemsregisteret. Behandlingsgrunnlaget er såleis "berettiget interesse" og krev ikkje aktivt samtykke.

Ta kontakt med kyrkjekontoret for å avtala
DATO FOR DÅP
før innsending av skjemaet.
Tlf. 53 40 34 30

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Kyrkjekontoret har redusert opningstid
i periode 24. juni -16. august:
Tirsdag og torsdag frå kl.10.00 til 14.00
God sommar!

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Kyrkjevalet 2019

valetOpplysningar om kandidatane og om kyrkjevalet i soknet finn du på www.kyrkjevalet.no.

Kandidatpresentasjon:
Stord sokn
Nysæter sokn