HELG og YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.


HELG og YRKE

Kyrkjelydsblad for Sunnhordland

Redaksjon:
Svein Arne Theodorsen
Hamnegata 48
5411 STORD
Tlf. 53 40 34 30

Adresse:
HELG og YRKE
Sæverud Reklame AS
5430 Bremnes
Tlf. 53 42 70 00

Kyrkjelydsbladet vert sendt til alle
heimar i Sunnhordland.
Send di gåve til:
HELG og YRKE
v/Helge Ottesen,
Eldøyvegen 100
5411 Stord
Bankgiro: 8420 05 25328

Sats og trykk:
Bladet Sunnhordland
STORD
Opplag: 23 000

Layout:
Jan-Ove Fagerheim


Prost i Sunnhordland

Prost Svein Arne Theodorsen
tel 53403435
m 95750927

Sunnhordland prosti

hy201901HELG OG YRKE er eit felles kyrkjeblad for Sunnhordland prosti.


Last ned her:
pdfHY201901.pdf


Eldre årgang her