HELG og YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.

Prost i Sunnhordland

Prost Svein Arne Theodorsen
tel 53403435
m 95750927