Ei orientering om takkoffer i gudstenestene.

I alle gudstenester i kyrkja vår blir det teke opp ei gåve. Det kan vera til misjon, til humanitære organisasjonar, til kyrkjelydsarbeid, kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt og anna. Takkofferet er ein del av forbøna i kyrkja. Det er eit uttrykk for takksemd. Som vi seier det i bøna for gåva: "Di er jorda og det som fyller henne, av ditt eige gjev vi deg attende...

Kven som får takkoffer er det soknerådet som avgjer. I mange år har gåvene i kyrkja godt uavkorta til mottakaren.

Dette blir det no ei endring på. Kyrkja er ein sjølvstendig organisasjon, og vi er avhengig av inntekter. Difor gjorde soknerådet fylgjande vedtak 22. mai i år.

"Frå hausten av går 10% av takkoffer ved gudstenestene våre til soknerådet." Dette vert alle som blir tildelt takkoffer gjort merksame på.

Stord sokneråd v/sokneprest Olav J. Oma

Her kan du lesa referat frå årsmøtet søndag 15.04.2018:
pdfreferat_årsmøte_stord_18.pdf

Her kan du lesa årsmeldinga for 2017:
pdfårsmelding_stord_2017.pdf

Årsmøte vert søndag 15. april i kapellet etter gudstenesta

27.-29. September blir det kyrkjelydsleir på Brandøy, for Stord kyrkjelyd. Sett av helga! Meir informasjon kjem!

Stord sokneråd 2015-2019

Jostein Grimsbø - leiar

Anders Grov Nilsen - nestleiar
Liv Jorunn Alvsåker
Kjellaug Stautland Eide
Nils Dale Elde
Åsa Rygg
Anne Brandvik Nilsen
Jakob Saghaug
Daniel Kjellevold Steinsland (permisjon)
varamedlemer:
Gerny Fredrikke Ganderud
Elfrid Johanne Kartveit (permisjon)
Oddlin Stave Aadland
Målfrid Lønning

Olav J. Oma  - geistleg representant

Reidun Andersen - sakshandsamar

Visjonsdokument for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:


LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE


Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf

Kyrkjelydsblad - SPIRA

spira1909Nytt frå Stord og Nysæter kyrkjelydar

Last ned her:
pdf2019 - september
pdf2019 - mai

Du kan støtta arbeidet med ei innbetaling merka "SPIRA" til kontonummer 3201.23.04578