Velkommen til årsmøte for Stord kyrkjelyd onsdag 11. mars kl. 18.00.

pdfÅrsrapport 2019         pdfInnkalling                pdfBudsjett

pdfReferat Årsmøte

Her kan du lesa referat frå årsmøtet søndag 15.04.2018:
pdfreferat_årsmøte_stord_18.pdf

Her kan du lesa årsmeldinga for 2017:
pdfårsmelding_stord_2017.pdf

Årsmøte vert søndag 15. april i kapellet etter gudstenesta

Ei orientering om takkoffer i gudstenestene.

I alle gudstenester i kyrkja vår blir det teke opp ei gåve. Det kan vera til misjon, til humanitære organisasjonar, til kyrkjelydsarbeid, kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt og anna. Takkofferet er ein del av forbøna i kyrkja. Det er eit uttrykk for takksemd. Som vi seier det i bøna for gåva: "Di er jorda og det som fyller henne, av ditt eige gjev vi deg attende...

Kven som får takkoffer er det soknerådet som avgjer. I mange år har gåvene i kyrkja godt uavkorta til mottakaren.

Dette blir det no ei endring på. Kyrkja er ein sjølvstendig organisasjon, og vi er avhengig av inntekter. Difor gjorde soknerådet fylgjande vedtak 22. mai 2018:

"Frå hausten av går 10% av takkoffer ved gudstenestene våre til soknerådet." Dette vert alle som blir tildelt takkoffer gjort merksame på.

Stord sokneråd v/sokneprest Olav J. Oma

Stord sokneråd 2019-2023

Anders Dahl - leiar
Dag Sele
Egil Petterteig
Ingeborg Islaug Hatlevik Ørjasæter
Nils Dale Elde
Kirsti Angvik Frugård
Johannes Vallestad Lamo
Sigrunn Ljosland

varamedlemer:
Sigrid Beate Tveit Eskeland
Signe Wiersen Vorland
Dag Kjetil Lægreid
Dagfinn Koppang
Arne Rygg Drønen

Olav J. Oma  - geistleg representant

Reidun Andersen - sakshandsamar

Visjonsdokument for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:


LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE


Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf

Kyrkjelydsblad - SPIRA

spira2001Nytt frå Stord og Nysæter kyrkjelydar


Last ned her:

pdf2020 - mars
pdf2019 - desember
pdf2019 - september
pdf2019 - mai Du kan støtta arbeidet med ei innbetaling merka "SPIRA" til kontonummer 3201.23.04578