Stord sokneråd 2015-2019

Anders Grov Nilsen - leiar 

Liv Jorunn Alvsåker - nestleiar
Kjellaug Stautland Eide
Nils Dale Elde
Åsa Rygg
Anne Brandvik Nilsen
Jakob Saghaug (permisjon)
Daniel Kjellevold Steinsland (permisjon)
varamedlemer:
Gerny Fredrikke Ganderud
Jostein Grimsbø
Elfrid Johanne Kartveit
Oddlin Stave Aadland
Målfrid Lønning

Eirik Aadland Tappel - geistleg representant

Reidun Andersen - sakshandsamar

Visjonsdokument for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:


LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE


Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf