Stord kyrkjelege fellesråd 2016-2019

Nils Dale Elde, leiar
m 90767270

Marit Stalheim Grimstad, nestleiar
Kjellaug Stautland Eide, medlem
Louise Sæbø Heimro, medlem

Lars Heine Kaldefoss, vararepresentant
Liv Jorunn Alvsåker, vararepresentant

(..... , geistleg representant)
Svein Arne Theodorsen, geistleg vararepresentant

Liv Kari Eskeland, kommunerepresentant
Torbjørn Brosvik, kommunal vararepresentant

Liv Kari Bru, kyrkjeverje