Nominasjonskomiteen i Nysæter sokn kunngjer herved supplerande nominasjon.  Det skal velgast 6 faste medlemmer til soknerådet og 5 varamedlemmer. I Nysæter er det nominert 10 kandidater. Eit forslag til kandidat/kandidatar skal vera underskrive av fem stemmeberettigede forslagsstillarar. Ta kontakt med soknerådsleiar Hildegunn Heimro, eller sakshandsamar Reidun Andersen, for meir informasjon. Fristen er 5. juni.

Nysæter sokneråd 2015-2019

Hildegunn Sæbø Heimro - leiar
m 915 54 308

Marit Stalheim Grimstad   -   nestleiar
Elisabeth Vatland Fauskanger
Lovise Sæbø Heimro
Lars Heine Kaldefoss
Odd Naustdal (permisjon)
Helga Thorsen Stautland
Oddbjørg Kringlebotten Løkling

varamedlemer:
Reidun Alma Hagenes
Tove Volden Nygård
Mats-Mikal Nordhaug Langøy
Solveig Frida Færevaag Nome
Ingebjørg Råheim Grønsdal

Jørgen Knudsen - geistleg representant

Reidun Andersen - sakshandsamar