Nysæter sokneråd og Kyrkjeringen vil takka alle som bidrog med gevinstar, alle som selde lodd - og tok lodd, og alle som kom på basaren og gjorde den til eit fantastisk handslag for Nysæter kyrkje. Tilsaman kom det inn kr. 106 518,-. Tusen takk for ein veldig fin ettermiddag i lag!

Nysæter sokneråd 2015-2019

Hildegunn Sæbø Heimro - leiar
91554308

Marit Stalheim Grimstad   -   nestleiar
Lovise Sæbø Heimro
Lars Heine Kaldefoss
Odd Naustdal (permisjon)
Helga Thorsen Stautland
Oddbjørg Kringlebotten Løkling
Elisabeth Vatland Fauskanger

varamedlemer:
Reidun Alma Hagenes (permisjon)
Tove Volden Nygård
Mats-Mikal Nordhaug Langøy
Solveig Frida Færevaag Nome
Ingebjørg Råheim Grønsdal

Jørgen Knudsen - geistleg representant

Reidun Andersen - sakshandsamar