Stord kyrkjelege fellesråd lyser med dette ut eit vikariat i 1 år, med mulighet for fast tilsetjing som KYRKJELYDSPEDAGOG, 50 %
Kontaktpersonar: Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre, tlf. 951 38 562, eller kyrkjeverje/dagleg leiar, Liv Kari Bru, tlf. 473 50 754. Tilsetjing snarast råd er. Søknad med kopiar av vitnemål, attestar, og referansar kan sendast til Stord kyrkjelege fellesråd, Hamnegata 48, 5411 Stord.
Søknadsfrist: Mandag 22. januar 2018
pdfutlysing

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER I SOMMAR: (25.06-17.08)
Tirsdag og torsdag  kl. 10.00 - 14.00 

SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!