I Stord/Nysæter er det mogleg med gravferd/bisetjing følgjande dagar og klokkeslett: Tysdagar: 10:30 og 13:00.
Onsdagar: 13:00
Torsdagar: 10:30 og 13:00
Fredagar 10:30 og 13:00
Stord kyrkjeleg fellesråd har vedteke å halda på desse tidspunkta men gjort følgjande endring:

Stord kyrkjelege fellesråd vedtek fylgjande endring av rutinane for gravferd fredagar:
For gravferd på fredagar kl. 13:00 er det berre mogleg å gjennomføra bisetjingsseremoniar og ikkje kistegravferd. Dette vert vedteke som ei prøveordning i 1 år frå 1. juni 2016.

Les meir …

Stord har eigne vedtekter for gravplassane. Desse er heimla i gravferdslova av 7. juni 1996, sist endra 1. juni 2012, og i forskriftene til gravferdslova. Dei lokale vedtektene regulerer praktiske tilhøve rundt gravminne, graver, stell  - og feste av graver, fredningstid osv.
Vedtektene for gravplassane i Stord vart vedtekne av Stord kyrkjelege fellesråd 07.11.2012 og godkjende i Bjørgvin bispedømeråd 16.01.2013.

Stord gamle kyrkjegard er namnet på gravplassen rundt Stord kyrkje.

Les meir …

Vestre gravplass ligg 100 meter vest for Stord kyrkje på andre sida av Hystadvegen med inngang frå Ådlandsvegen.

Les meir …

Øvre gravplass ligg lengst frå Stord kyrkje, på nordsida av Tysevegen mellom Ådlandselva og Stord sjukehus.

Les meir …

Midtre gravplass ligg på sørsida av Tysevegen vis-à-vis Øvre gravplass.

Midtre

Les meir …

Frugarden gravplass ligg på sørsida av Tysevegen og ved sida av Midtre gravplass.

Frugarden

Les meir …

Gravplassen på Huglo ligg langs vegen midt imellom fergekaien og bedehuskapellet.

Les meir …

Nysæter gravplass ligg ved nordvestsida av Nysæter kyrkje, i Kyrkjevegen.

Les meir …

Gravplassane

Kyrkjeverje - Liv Kari Bru
tlf 53403433
m 47350754


Gravplassarbeidar / formann - Heidi Wannberg
tlf 53410374
m 95244011

Gravplassarbeidar - Håkon Råen Røkenes

Gravplassarbeidar - Morten Simonsen

Gravplassarbeidar - Kianoosh Jebelli


Vedtekter for gravplassane

Søk i gravregisteret

Det er muleg å søkje i gravregisteret etter graver på Stord. Det tyder at om du lurer på kor nokon etter gravlagt på kyrkjegarden kan du taste inn eit namn og du får opplyst om gravplass, felt, rad og grav. Du får også fødselsdato, dødsdato og gravferdsdato. Desse data er offentleg. Stord og Nysæter er dermed blant fleire sokn i landet som tilbyr denne tenesta.
Les meir