Det vert med dette kalla inn til soknemøte i Nysæter kyrkje 25.oktober kl. 12.00 -12.30. Hovudsaka på møtet er ny lokal grunnordning for gudstenesta.

For å gi kyrkjelyden eit godt grunnlag for å uttale seg om forslaget vil sokneprest Jørgen Knutsen i gudstenesta kl 11 kommentera dei ulike ledda i gudstenesta og endringane frå slik dagens ordning er. Kyrkjelyden kan uttala seg om ordninga i soknemøtet som følgjer etter gudstenesta.

Innkalling og sakspapirer vil bli lagt ut etter at Nysæter Sokneråd har hatt møte tysdag 20.okt.

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!