Det vert med dette kalla inn til soknemøte i Stord kyrkje 25.oktober kl. 12.00-12.30. Hovudsaka på møtet er ny lokal grunnordning for gudstenesta.

For å gi kyrkjelyden eit godt grunnlag for å uttale seg om forslaget vil sokneprest Olav J Oma i gudstenesta kl 11 kommentera dei ulike ledda i gudstenesta og endringane frå slik dagens ordning er. Kyrkjelyden kan uttala seg om ordninga i soknemøtet som følgjer etter gudstenesta.

Vedlagt finn de innkalling og sakspapirer.

pdfinnkalling_soknemøte_stord_kyrkje.pdf

pdfinnføring_av_gudstenesteordning_stord_sr.pdf

pdfliturgi_2020_høgmesse_stord_sr.pdf

pdfliturgi_2020_familiegudsteneste_stord_.pdf

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!