Frå 1.juni og ut året er prostiprest Reidar Ådnanes tilsett som kyrkjeverje på Stord.

Reidar har hatt eit mangfaldig og variert arbeid som prest etter at han starta som kateket i kyrkja på Stord for mange år sidan. Mange kjenner han frå tida då han var prest i Nysæter kyrkje. Etter mange år i Sjømannskirken og nokre år i Kvinnherad kom han til Stord som prostiprest før han frå 1.juni av overtok som kyrkjeverje og vikar for Liv Kari Bru.

Så mens Liv Kari skal konsentrera seg om gravferdforvaltning og gravplassane, skal Reidar leia arbeidet på kyrkjekontoret i 80% stilling og ha 20% stilling som prostiprest. 

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!