Velkomen til å sjå filmgudsteneste frå Stord kyrkje pinsedag 31.mai kl. 09.00 på kyrkja si facebookside og nettside. 
Olav J Oma, Egil Larsen, Ole Jørgen Furdal medverkar. Song og musikk ved Fred Ola Bjørnstad og Ole Jacob Hystad.

Dåpsgudsteneste, berre open for dei to dåpsfamiliane i Stord kyrkje kl. 11.00.
Olav J Oma og Ole Jørgen Furdal er prest og kantor.

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00
Onsdag kl. 12.00 - 15.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!