I ei vanskeleg tid ynsker kyrkja å oppmuntra til bøn, bidra til trøyst og fremja tru på at Gud er med i vanskelege tider.

Prestane våre er tilgjengelege på telefon:
Sokneprest i Stord;
Olav J. Oma tlf. 906 38 825
Sokneprest i Nysæter:
Jørgen Knudsen tlf. 951 19 678
Prostiprest;
Reidar Ådnanes tlf. 909 54 921
Prostiprest;
Egil Larsen tlf. 992 41 870

Du kan òg ringe soknediakon
Lisbeth Nygård, tlf 911 83 846

Kyrkjekontoret er stengt for publikum, men de når oss på mail og telefon :
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10:00-14:00
Onsdag kl. 12:00 - 15:00. Tlf 53403430

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00
Onsdag kl. 12.00 - 15.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!