Velkommen til kyrkjestova Fredheim (Hystadvegen 32) og babysong samling med song, rim, regler. Me startar med songstund så finn me fram påsmurte brødskiver og leiker. Babysong er ein fin anledning til å treffa andre foreldre som har små born. De er velkomne til babysong same kor i kommunen de bur. 

T0 Babysong kl. 11.00-ca 12.00 (med opne dører frå kl. 10.30) følgjande mandagar  i vår: 20.januar, 3.februar, 17.februar, 2.mars, 30.april, 27.april, 11.mai og 25.mai

Det er ikkje påmelding, kom dei gongene det passar for dykk, og det kostar ikkje noko å komme. 

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00
Onsdag kl. 12.00 - 15.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!