img 9242 kopi kopi
Søndag 13.mai kl. 20.00
vert det ein korkveld med eit utvida Sanctus og fleire andre aktørar i Nysæter kyrkje.
På programmet står mellom anna den vakre koralkantata "Meinen Jesum lass ich nicht" av den tyske seinromantiske komponisten Max Reger. Kantata er for kor, sopransolist, fiolin,bratsj og orgel. Som songsolist vert Ingjerd K. Kolstad med, og på strykeinstrumenta medverkar Sigurd H. Aadland og Alise Jonassen. Bjarte Aadland spelar orgel her og Tone Heide dirigerer. To korsatsar frå Vigilie (Vesper) av den russiske romantikaren Sergej Rachmaninoff står og på det utvida koret sitt program.

Søndag 17. desember kl.18.00 går den tradisjonelle julekonserten av stabelen i Nysæter kyrkje. Medverkande denne gong er Stord con Spirito, vokalensemblet mMokkat, Sanctus, Sagvåg skulekorps, Seniorkorpset og sist men ikkje minst Sagvåg musikklag. Kyrkjelydspedagog Åse Selsvold har andakt, og me syng julesalmar saman. Ved utgongen vert det kollekt til kyrkjemusikkarbeidet i Nysæter kyrkje. Velkommen til stemningsfull julekonsert!

Måndag 6. november kl.18.00 vert dei eit vakkert og spennande møte med mellom anna russisk, religiøs folkesongtradisjon i Nysæter kyrkje. Då kjem det mannlege vokalensemblet Nikolskij Ensemble på besøk og held konsert.

Uvanleg korprosjekt i Nysæter kyrkje.
Søndag 1. oktober kl. 19.00 skal det spennande kor/bandprosjektet "Messe for en såret jord" framførast i Nysæter kyrkje. Dette er avslutninga av kyrkjekulturfestivalen KyrkjeLyd. Denne messa har tekstar av Erik Hillestad og musikk av Ketil Bjørnstad og vart komponert i 1992.

Jorunn 3Ved gudstenesta i Nysæter kyrkje søndag 14. mai kl.11.00 blir det ein litt annleis vri på postludiet. Då dansar Jorunn Whittaker til Bach sitt monumentale orgelpreludium i c-moll.
Ved orgelet sit kantor Bjarte Aadland. Jorunn Whittaker er proff dansar og er for tida tilsett i Stord kommunale kulturskule. Mange huskar henne nok frå ballettførestillinga Askepott i kulturhuset for kort tid sidan.
Velkommen til spennande gudstenestedans!

Tysdag 4. april kl.20.00 vert det salmekveld med den framståande norske salmediktaren Eyvind Skeie i Nysæter kyrkje. Skeie er ein av dei salmediktarane som vert sunge og nytta mest i gudstenestene våre - han har heile 38 salmar i Norsk salmebok (2013). I tillegg kjem 17 omsetjingar. Salmar som kan nevnast er "Tenn lys", "En stjerne skinner i natt", "Vi skal se deg, Herre Jesus" og "Vi synger med Maria". Det kan nemnast at Skeie har over 1500 salmar og songar registrert i TONO.

barbro og Ingjerd kopiFørstkommande onsdag, 22. februar kl.19.30 inviterer Nysæter kyrkjelyd til temakveld i Nysæter kyrkje. Kvelden har fått tittelen "Einast i von til Gud er mitt hjarta stille". Det er mykje uro i verda, og mange kjenner på at kvardagen kan vera eit jag og mas. Difor vil me invitera til ein kveld der ein kan senka skuldrene og finna ei roleg stund. Det blir undervisning om fastetid, det blir vakker musikk, song og bøn. 

Konsertar

Kyrkjemusikarane

STORD KYRKJE:
kantor Ole Jørgen Furdal
m 90143989

NYSÆTER KYRKJE:
kantor Bjarte Aadland
tlf 53409532
m 93616936

Ta gjerne kontakt med oss!