Søndag 27.oktober kl.19.00 spelar Webjørn Sæther (sopransaksofon og kontra-altklarinett) og Bjarte Aadland (orgel) konsert i Nysæter kyrkje. Same program gjorde Sæther og Aadland i mars. Mange sette stor pris på konserten me hadde  då, såleis har dei som ikkje var der den gongen høve til å høyra det vakre stoffet, og dei som vil høyra ein gong til har og ein sjanse her. Ein Fitjarfolketone har og fått plass i programmet, den var ikkje med sist gong.

Onsdag 4.september kl 1930 har kyrkjekoret Sanctus oppstart for hausten. Øvingsstad er Nysæter kyrkje.

Koret skal mellom anna vera med og syngja på gudsteneste i Stord kyrkje søndag 3.november, dette i høve markering av at orgelet i kyrkja er ferdig rehabilitert. Elles er jo gudstenester i Nysæter kyrkje på planen, julekonsert mm.

Onsdag kveld, 5.september kl.19.30, startar kyrkjekoret Sanctus opp att med øvingar etter sommarpausen. Dette vert som tidlegare i Nysæter kyrkje.

Program framover er deltaking i nokre gudstenester og konsertar, t.d.julekonsert. Spesielt kan og nevnast salmekveld med den kjende forfattaren og salmediktaren Edvard Hoem på vårparten.

Med dette ynskjer me gamle og veldig gjerne også nye songmedlemmer hjarteleg velkomne til å vera med i Sanctus. Det er ein verkeleg triveleg og fin gjeng.

Torsdag 21.juni kl. 19.30 blir det konsert med vakker instrumentalmusikk i Nysæter kyrkje. Då spelar fløytist Grete Hylland, pianist Magnus Blom og kantor/organist Bjarte Aadland, både i samspel og i solonummer. Det blir som seg hør og bør musikk av Johann Sebastian Bach, vidare noko av tyskaren og romantikaren Johannes Brahms, så litt modernisme av Alban Berg. Litt blues for orgel vert og å høyra.

Det blir inngangspengar kr.150,- (Kr.50,-  for born og studentar).

Hjarteleg velkommen til fin musikkstund i Nysæter kyrkje!

img 9242 kopi kopi
Søndag 13.mai kl. 20.00
vert det ein korkveld med eit utvida Sanctus og fleire andre aktørar i Nysæter kyrkje.
På programmet står mellom anna den vakre koralkantata "Meinen Jesum lass ich nicht" av den tyske seinromantiske komponisten Max Reger. Kantata er for kor, sopransolist, fiolin,bratsj og orgel. Som songsolist vert Ingjerd K. Kolstad med, og på strykeinstrumenta medverkar Sigurd H. Aadland og Alise Jonassen. Bjarte Aadland spelar orgel her og Tone Heide dirigerer. To korsatsar frå Vigilie (Vesper) av den russiske romantikaren Sergej Rachmaninoff står og på det utvida koret sitt program.

Søndag 17. desember kl.18.00 går den tradisjonelle julekonserten av stabelen i Nysæter kyrkje. Medverkande denne gong er Stord con Spirito, vokalensemblet mMokkat, Sanctus, Sagvåg skulekorps, Seniorkorpset og sist men ikkje minst Sagvåg musikklag. Kyrkjelydspedagog Åse Selsvold har andakt, og me syng julesalmar saman. Ved utgongen vert det kollekt til kyrkjemusikkarbeidet i Nysæter kyrkje. Velkommen til stemningsfull julekonsert!

Måndag 6. november kl.18.00 vert dei eit vakkert og spennande møte med mellom anna russisk, religiøs folkesongtradisjon i Nysæter kyrkje. Då kjem det mannlege vokalensemblet Nikolskij Ensemble på besøk og held konsert.

Kyrkjemusikarane

STORD KYRKJE:
kantor Ole Jørgen Furdal
m 90143989

NYSÆTER KYRKJE:
kantor Bjarte Aadland
tlf 53409532
m 93616936

Ta gjerne kontakt med oss!