Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870) var forfattar og journalist. Han var den fyrste, i tillegg til Ivar Aasen, som tok landsmålet i bruk. "Ved Rondane", eller "Ved Rundarne" som var diktet sin opprinnelege tittel, er frå 1860. Diktet blei tonesatt av Edvard Grieg i 1870-åra.

 

Ingjerd Kannelønning Kolstad, song; Ole Jørgen Furdal, piano

https://vimeo.com/428442685

Korleis jobba med musikk i kyrkja og spele for folk når gudstenstene, som er ein så viktig del av kyrkjemusikken, blir avlyst?

På Stord har kantorane Ole Jørgen Furdal og Bjarte Aadland spelt inn og publisert musikk på kyrkja si facebook og nettside kvar torsdag. Nokre gonger aleine, men fleire innslag har vore i samarbeid med andre musikarar eller songarar. På denne måten har kyrkja på Stord ikkje bare engasjert utøvande musikarar og songarar, men ikkje minst alle dei som har sett og lytta til musikken. Me var heldige som har fått samarbeide med fotograf Magne Langåker i denne tida, han har tatt opp musikken som er lagt ut, noko som har sikra god lyd og biletekvalitet. 

 biletet viser Magne Langåker som tek opp musikk i Nysæter kyrkje. Jazztrioen som speler består av Øystein Heide Aadland piano, Ørjan Lægreid bass og Henrik Nesse slagverk.

Her er linkar til mykje flott song og musikk. God fornøyelse.

 

Fred Ola Bjørnstad syng Grundtvig sin pinsesalme "Apostlene satt i Jerusalem". Dette er Grundtvig si gjendiktning av Bibelen si forteljing om pinseunderet. Den har opprinnelege 12 vers, men i Norsk salmebok på nr. 231 finn me 8 vers. 

Sjå fimen der Fred Ola syng salma på denne linken:

https://vimeo.com/423276901

Teksten kan du lesa her:

Ingjerd Kannelønning Kolstad syng salmen "No livnar det i lundar" med tekst av Elias Blix og Ludvig Lindemann sin melodi. Me har plukka ut dei 4 mest brukte versa, men les gjerne gjennom salmeversa og gjer ditt eige utval!

Gå inn på denne linken for å sjå videoen: 

 https://vimeo.com/418572301

Tekst  til versa Ingjerd syng kan du lesa her:

Kyrkjemusikarane

STORD KYRKJE:
kantor Ole Jørgen Furdal
m 90143989

NYSÆTER KYRKJE:
kantor Bjarte Aadland
tlf 53409532
m 93616936

Ta gjerne kontakt med oss!