NESTE GUDSTENESTE I STORD KYRKJE [vis alle gudstenester]
DATO KYRKJEÅR MERKNAD PREST KANTOR KYRKJE TENAR KYRKJEL. PEDAGOG FLEIRE NAMN KLOKKAR KYRKJE VERT KYRKJE SKYSS KYRKJE KAFFE TAKKOFFER formål VEDLEGG
søndag 02.07.17 kl.11:00 4. søndag i treeiningstida Fellesgudst. i Nysæter ---------- ---------- ----------
Festgudsteneste på Maria Bodskapsdag i Stord kyrkje.
Forrettande prest er sokneprest Aksel Lygre. Han seier: 9 månadar til jul. Me feirar Maria bodskapsdag. Gud kunne bruka Maria, og Gud kan bruka oss. Er du villig? 
Normisjon har sitt årsmøte denne helga, og forkynnar Kristian Bjørkhaug held preike. Koret Aspane med dirigent Ingjerd Kolstad deltek. Kantor er Ole Jørgen Furdal.
Det vert teke takkoffer til Normisjon og det vert Kyrkjekaffi etter gudstenesta.
Etter dåpen, er det søndagsskule. Velkommen!

Heio 2016 5Sundag 21. august var det offisiell opning av Fossatrappo, og friluftsgudsteneste på Heio i eit strålande vær. Under gudstenesta vart Tore Tveit ønska velkommen som ny klokkar i Stord sokn. Fleire hundre entusiastar i alle aldersgrupper hadde funne vegen, og Stord skulekorps deltok med flott tonefølge til allsongen. Leiaren i Stord Fitjar Turlag, Gerda Malena Øen stod for sjølve opninga.

Les meir …

IMG 7230Over 110 personar fann vegen til gudsteneste og markering av «Skaparverkets dag» i Seminarhagen på HSH sundag. Og meir passande stad for ei slik markering finnes knappast; Seminarhagen viste seg fram som ein strålande vakker og fargerik del av skaparverket.

Les meir …

Side 1 av 5

Stord kyrkje

SOKNEPREST I STORD
Eirik Aadland Tappel - m 47475305


KANTOR I STORD
Ole Jørgen Furdal - m 90143989

KYRKJETENAR:
Margunn Hannisdal - m 95938063
Brigitta Pentek - m 45111334

KLOKKAR:
Inge Dahl
Kirsti Frugård
Britt Theodorsen
Nina Sæternes Johannesen
Tore Tveit
Dag Sele


KYRKJEVERT:
Fred Ola Bjørnstad
Anna Karin Hatlevik
Salamon Hatlevik
Randi Kleppe
Anne Loe
Kari Lønning Aarø
Kari Nilsen
Helge Ottesen
Maren Ottesen
Berit Rikstad
Magnar Rikstad
Åsa Rygg
Orlaug Sæle
Arne Taxt
Rachel Varghese
Åse Veiteberg

KYRKJESKYSS:
Jan Karsten Haukefær - m 95183001
Harald Nes - m 91308582
Kari Skjørvestad - m 40296710
Siren og Terje Åsheim - m 47636881

Stord sokneråd - visjon for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:

LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE

Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf