Velkomen til kyrkja-stord.no

 • Slider 2
  Velkomen til trusopplæring, arrangement og gudstenester!
 • Slider 3
  ... i Nysæter kyrkje
 • Slider 4
 • Slider 5
  ... og Stord kyrkje
 • Slider 6
 • Slider 7
  Barn og unge får invitasjon til T-dagar og andre trusopplæringstiltak
 • Slider 8
 • Slider 9
  ... og førebur seg til konfirmasjon
 • Slider 10
 • Slider 11
 • Slider 12
  Kyrkjene byr på mange flotte arrangement
 • Slider 13
 • Slider 14
 • Slider 15
  ... og det er eit variert gudstenestetilbud gjennom heile året
 • Slider 17
 • Slider 18
 • Slider 16
 • Slider 19
 • Slider 20
 • Slider 21
 • Slider 22
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 26
T1KVELDSSONG FOR DEI SMÅ måndag 22. mai er diverre AVLYST grunna sjukdom.
T0Måndag 22. mai kl 11:00 er det BABYSONG i Stord kyrkje. Dette er siste samlinga for semesteret. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga.
Bilde 2 kopiNo er invitasjon til neste års konfirmantkull sendt ut i posten. Invitasjonen går ut til alle i vår kyrkje som fyller 14 år i år. 
PÅMELDING: MELD DEG PÅ HER

Konfirmasjonstida er ein del av trusopplæringa for dei døypte i kyrkjelydane våre. Om du ikkje er døypt, er du likevel velkommen til å vere med i konfirmasjonstida. Då kan du bli døypt undervegs i konfirmantåret. Dåpen er ein føresetnad for å ta del i den avsluttande konfirmasjonsgudstenesta. 

pdfinvitasjon og valkort
brosjyre London
Mai er her og det er tid for konfirmasjon i kyrkjene våre. Det er 181 konfirmantar denne våren. Det er konfirmasjonsgudstenester i Stord kyrkje 6., 7., 13. og 14. mai, i Huglo kapell 7. mai og i Nysæter kyrkje 20. og 21. mai.

Namna på konfirmantane finn du her

Les meir …

IsraelturStord og Nysæter Sokneråd, saman med Leirvik, Horneland og Sagvåg bedehus inviterer til
Fellesskapstur til Israel 19. oktober - 28. oktober 2017
REISELEIARAR: Svein Bjarne Aase og Ludvig Bjerkreim.
Du finn informasjon om reisen i ein brosjyre her.
T0Babysong er ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me lunsj saman. Ta med niste, me held kaffi/te/juice. Det er tilbod om babysong i begge kyrkjene våre.

Her er datoane for vårsemesteret:

Les meir …

mCashStordSokn-trykksakDet er no mogleg å gje ei gåve til søndagens takkoffer i Stord kyrkje ved hjelp av mobilen. Mobil-appen mCASH kan også nyttast til å gje ei gåve til kyrkjelydsarbeidet eller til nytt kyrkjelydshus, til takkoffer på temakveldar eller til å betala kontingent til T-dagar. Skaff deg mCASH-appen i dag, så den er klar til bruk når du treng han!

Les meir …

Me treng fleire til frivillig teneste.
Kan du tenkja deg å bli kyrkjevert? Møta kyrkjelyden i døra med smil og visa til rette og vera med å skapa trygghet og trivsel under gudstenesta?
Eller kan du tenkje deg å tilby kyrkjeskyss?
Eller har du lyst til å bli besøksvenn?
Ta gjerne kontakt med Lisbeth Nygård, diakon.
tlf 53403431 - m 91183846


”Kom til meg, alle som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!” seier Jesus.
Møte med Jesus har forandra livet til svært mange menneske, her på Stord og over heile verda. Ønsker du å snakke med ein av prestane eller diakon, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. tlf. 53 40 34 30.

Søk

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER: 
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 16.00


SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Facebook

I dag og i morgon

DATO KVA SKJER * MERKNAD
mandag 22.05.17 kl.17:30 T-dag Stord kyrkje AVLYST T1 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ
mandag 22.05.17 kl.19:00 Korøving Stord kyrkje Stordkoret øver til gudsteneste
tirsdag 23.05.17 kl.14:30 Dåpsmøte Stord kyrkje
tirsdag 23.05.17 kl.19:30 Korøving Nysæter kyrkje Sanctus

Babysong - i Stord kyrkje og Nysæter kyrkje

DATO *

Søndagsskule

LogoSunHer finn du ei oversikt over søndagsskule-samlingane:

SØNDAGSSKULEN I STORD KYRKJE: 
pdfSøndagsskulen i Stord kyrkje - Våren 2017

SØNDAGSSKULEN I NYSÆTER KYRKJE:
pdfSøndagsskule Nysæter - Våren 2017 

Taler - opptak

«Meining i det meiningsløysa? Bibelen om den uforståelege lidinga»
Temakveld med sokneprest Per Hjemdal i Stord kyrkje 19.04.2017

«Utbrent eller berre litt svidd i kanten»

Temakveld med Svein Bjarne Aase i Stord kyrkje 05.10.2016

«Det gode liv»

Temakveld med Per Ståle Lønning og biskop emeritus Ernst Baasland i Stord kyrkje 14.09.2016

«Smak av livsglede»
Kåseri v/ Per Anders Nordengen i Stord kyrkje 11.05.2016 (temakveld)

"Bøn for vår tid"
Temaveld med Ivar Braut og Turid Bakke Braut i Stord kyrkje 20.04.2016

"Dietrich Bonhoeffer"
Tale ved teolog og salmediktar Arve Brunvoll fortel om Bonhoeffers diktning (temakveld i Stord kyrkje 28.02.2016)

"Kva har eg i min dåp
Tale ved prest Roar Strømme Temakveld i Stord kyrkje 13.01.2016)

"Det er blitt vår bok! Afrikanske erfaringar med Bibelen"
Tale ved professer Knut Holter frå Misjonshøgskulen (temakveld i Stord kyrkje 11.03.2015)

"Verdenslitteraturens viktigste tale; Bergprekenen"
Tale ved biskop emeritus Ernst Baasland (temakveld i Stord kyrkje 14.01.2015)


Stord sokneråd - visjon for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:

LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE

Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf

Sunnhordland prosti

HY201602HELG OG YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.

Last ned her:
pdfHY201602.pdf

Eldre årgang her

Kirkens SOS

kirkens-sos
11-chat-1-slim