Velkomen til kyrkja-stord.no

 • Slider 2
  Velkomen til trusopplæring, arrangement og gudstenester!
 • Slider 3
  ... i Nysæter kyrkje
 • Slider 4
 • Slider 5
  ... og Stord kyrkje
 • Slider 6
 • Slider 7
  Barn og unge får invitasjon til T-dagar og andre trusopplæringstiltak
 • Slider 8
 • Slider 9
  ... og førebur seg til konfirmasjon
 • Slider 10
 • Slider 11
 • Slider 12
  Kyrkjene byr på mange flotte arrangement
 • Slider 13
 • Slider 14
 • Slider 15
  ... og det er eit variert gudstenestetilbud gjennom heile året
 • Slider 17
 • Slider 18
 • Slider 16
 • Slider 19
 • Slider 20
 • Slider 21
 • Slider 22
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 26
StallenStallen er på plass på torget- eit synleg symbol på at julehøgtida nærmar seg. Det vert ikkje gløgg og pepperkaker på laurdagane slik som tidlegare år. Men alle er velkommen til å ta turen, lesa juleevangeliet og sjå på anna informasjon inne i Stallen.

Søndag 4. desember inviterar Stord kyrkjelyd til julekonsertar! Lokale korps og kor deltek. Kyrkjelyden får høve til å delta i allsongen med dei kjære og kjente julesalmane våre! Dette har vorte ein flott tradisjon som me gler oss til! Velkomne!

Julekonsert kl 17.30:
Langeland skulekorps, Lovsangsbrødrene, Rommetveit skulekorps, Stord skulekorps

Julekonsert kl 20.00
Stord musikklag, Stordabuen, mMokkat, Stord con spirito, Stordkoret, Leirvik Mannskor

lysmess"Ja, i kvart hjarte armt og mørkt send du ein stråle blid,
ein stråle av Guds kjærleiks lys i signa juletid!"

Vi er inne i den mørkaste tida av året, og det er tid for å feira lysmesser og samlas kring lyset.
I vårt mørke vert eit lys tent for oss. Det er julas bodskap.
Tradisjonen tru, vert det lysmesser i kyrkjene i år også. Konfirmantane tek del.
Velkommen til å varmast rundt Guds kjærleiks lys!

Søndag 27. november kl. 18.00 i Stord kyrkje (konfirmantar frå Nordbygdo ungdomsskule)
Søndag 27. november kl. 20.00 i Stord kyrkje (konfirmantar frå Stord ungdomsskule)
Søndag 04. desember kl. 19.00 i Nysæter kyrkje
T11 LYS VAKEN kopiHelga 26.- 27. november er det Lys Vaken i Nysæter kyrkje.

Då skal me bli kjent med kyrkja og kvarandre, me skal ha leik og aktivitetar og eta god mat. Dessutan skal me vera med å laga gudsteneste! På søndagen er det familiegudsteneste der alle er velkomne, og du vil få ei fin bok i gåve frå kyrkjelyden. Dette blir gøy! Sett av helga, og meld deg på!

Påmelding kan du gjere HER!

Les meir …

T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅVelkommen til T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje!
 • ei koseleg songstund med nistekveldsmat etterpå.
 • for alle som fyller 2 år i 2016 i følgje med ein vaksen.

Dette er datoane for hausten:

Les meir …

T0 BABYSONGBabysong er ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me lunsj saman. Ta med niste, me held kaffi/te/juice. Det er tilbod om babysong i begge kyrkjene våre. Her er datoane for semesteret:

Les meir …

Velkommen til T123 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Nysæter kyrkje!T123 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ

Her er datoane for semesteret: 
15.09, 29.09, 27.10, 10.11, 24.11.

Me byrjar kl. 17.00 med ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me nistekvelds saman. Ta med niste, me held melk/juice. 

Alle samlingane i kyrkja er opne samlingar utan påmelding. Du vel sjølv når du vil komma, og om du vil komma ein eller fleire gonger. Du er alltid velkommen til T123 med barnet ditt! Og har barnet søsken som har lyst å være med, er dei og velkomne.
Me treng fleire til frivillig teneste.
Kan du tenkja deg å bli kyrkjevert? Møta kyrkjelyden i døra med smil og visa til rette og vera med å skapa trygghet og trivsel under gudstenesta?
Eller kan du tenkje deg å tilby kyrkjeskyss?
Eller har du lyst til å bli besøksvenn?
Ta gjerne kontakt med Lisbeth Nygård, diakon.
tlf 53403431 - m 91183846


”Kom til meg, alle som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!” seier Jesus.
Møte med Jesus har forandra livet til svært mange menneske, her på Stord og over heile verda. Ønsker du å snakke med ein av prestane eller diakon, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. tlf. 53 40 34 30.

Søk

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER: 
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 16.00


SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Facebook

I dag og i morgon

DATO KVA SKJER * MERKNAD
søndag 04.12.16 kl.11:00 Gudsteneste Huglo Lysmesse
søndag 04.12.16 kl.11:00 Gudsteneste Stord kyrkje Dåp og Nattverd.
søndag 04.12.16 kl.17:30 Konsert Stord kyrkje Julekonsert
søndag 04.12.16 kl.19:00 Gudsteneste Nysæter kyrkje Lysmesse. Ikkje dåp. Søndagsskule kl. 11.00
søndag 04.12.16 kl.20:00 Konsert Stord kyrkje Julekonsert

Babysong - i Stord kyrkje og Nysæter kyrkje

DATO *
mandag 12.12.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 13.01.17 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 23.01.17 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 27.01.17 kl.11:00 Nysæter kyrkje

Søndagsskule

LogoSunHer finn du ei oversikt over søndagsskule-samlingane:

SØNDAGSSKULEN I STORD KYRKJE: 
pdfSøndagsskulen i Stord kyrkje - Hausten 2016

SØNDAGSSKULEN I NYSÆTER KYRKJE:
pdfSøndagsskule Nysæter - Hausten 2016 

Taler - opptak

«Det gode liv»
Temakveld med Per Ståle Lønning og biskop emeritus Ernst Baasland i Stord kyrkje 14.09.2016

«Smak av livsglede»
Kåseri v/ Per Anders Nordengen i Stord kyrkje 11.05.2016 (temakveld)

"Bøn for vår tid"
Temaveld med Ivar Braut og Turid Bakke Braut i Stord kyrkje 20.04.2016

"Dietrich Bonhoeffer"
Tale ved teolog og salmediktar Arve Brunvoll fortel om Bonhoeffers diktning (temakveld i Stord kyrkje 28.02.2016)

"Kva har eg i min dåp
Tale ved prest Roar Strømme Temakveld i Stord kyrkje 13.01.2016)

"Det er blitt vår bok! Afrikanske erfaringar med Bibelen"
Tale ved professer Knut Holter frå Misjonshøgskulen (temakveld i Stord kyrkje 11.03.2015)

"Verdenslitteraturens viktigste tale; Bergprekenen"
Tale ved biskop emeritus Ernst Baasland (temakveld i Stord kyrkje 14.01.2015)


Stord sokneråd - visjon for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:

LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE

Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf

Sunnhordland prosti

HY201601HELG OG YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.

Last ned her:
pdfHY201601.pdf

Eldre årgang her

Neste nummer kjem i desember. Frist for innlevering  av stoff er 21.11.2016.

Kirkens SOS

kirkens-sos
11-chat-1-slim