Velkomen til kyrkja-stord.no

 • Slider 2
  Velkomen til trusopplæring, arrangement og gudstenester!
 • Slider 3
  ... i Nysæter kyrkje
 • Slider 4
 • Slider 5
  ... og Stord kyrkje
 • Slider 6
 • Slider 7
  Barn og unge får invitasjon til T-dagar og andre trusopplæringstiltak
 • Slider 8
 • Slider 9
  ... og førebur seg til konfirmasjon
 • Slider 10
 • Slider 11
 • Slider 12
  Kyrkjene byr på mange flotte arrangement
 • Slider 13
 • Slider 14
 • Slider 15
  ... og det er eit variert gudstenestetilbud gjennom heile året
 • Slider 17
 • Slider 18
 • Slider 16
 • Slider 19
 • Slider 20
 • Slider 21
 • Slider 22
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 26
T4 UNDRETUR OG 4ÅRS-BOK kopiDet nærmar seg den store helga for fireåringane i Stord kyrkje,
med T4 UNDRETUR OG FIREÅRSBOK.

Les meir …

T11 LYS VAKEN kopiLys Vaken er eit arrangement som er ein del av trusopplæringa i Den norske kyrkja. 

Lys Vaken handlar om å vera merksame på det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og oss sjølve.

Alle som er medlem i kyrkja, og som fyller 11 år i 2016 har fått invitasjon til å vere med på Lys Vaken, men ALLE andre som fyller 11 år i år er også veldig velkomne til å vere med!

Les meir …

T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅVelkommen til T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje!
 • ei koseleg songstund med nistekveldsmat etterpå.
 • for alle som fyller 2 år i 2016 i følgje med ein vaksen.

Dette er datoane for hausten:

Les meir …

20161116Onsdag 16. november kl. 19.00:
«Saman om støtte til dei forfølgde kristne i verda»
Fakkeltog på Leirvik torg (kl. 18.00) og temakveld i Stord kyrkje for dei forfølgde kristne i samband med bispevisitas. Tale ved biskop Halvor Nordhaug og sokneprest Eirik Aadland Tappel. Koret Ichtus tek del.

Arr. Temakveldutval / Stord sokneråd
Last ned flyer her
T0 BABYSONGBabysong er ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me lunsj saman. Ta med niste, me held kaffi/te/juice. Det er tilbod om babysong i begge kyrkjene våre. Her er datoane for semesteret:

Les meir …

Velkommen til T123 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Nysæter kyrkje!T123 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ

Her er datoane for semesteret: 
15.09, 29.09, 27.10, 10.11, 24.11.

Me byrjar kl. 17.00 med ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me nistekvelds saman. Ta med niste, me held melk/juice. 

Alle samlingane i kyrkja er opne samlingar utan påmelding. Du vel sjølv når du vil komma, og om du vil komma ein eller fleire gonger. Du er alltid velkommen til T123 med barnet ditt! Og har barnet søsken som har lyst å være med, er dei og velkomne.
medlemsregisterNo kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kyrkja:  kyrkja.no/medlem

Les meir …

I Stord/Nysæter er det mogleg med gravferd/bisetjing følgjande dagar og klokkeslett: Tysdagar: 10:30 og 13:00.
Onsdagar: 13:00
Torsdagar: 10:30 og 13:00
Fredagar 10:30 og 13:00
Stord kyrkjeleg fellesråd har vedteke å halda på desse tidspunkta men gjort følgjande endring:

Stord kyrkjelege fellesråd vedtek fylgjande endring av rutinane for gravferd fredagar:
For gravferd på fredagar kl. 13:00 er det berre mogleg å gjennomføra bisetjingsseremoniar og ikkje kistegravferd. Dette vert vedteke som ei prøveordning i 1 år frå 1. juni 2016.

Les meir …

Me treng fleire til frivillig teneste.
Kan du tenkja deg å bli kyrkjevert? Møta kyrkjelyden i døra med smil og visa til rette og vera med å skapa trygghet og trivsel under gudstenesta?
Eller kan du tenkje deg å tilby kyrkjeskyss?
Eller har du lyst til å bli besøksvenn?
Ta gjerne kontakt med Lisbeth Nygård, diakon.
tlf 53403431 - m 91183846


”Kom til meg, alle som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!” seier Jesus.
Møte med Jesus har forandra livet til svært mange menneske, her på Stord og over heile verda. Ønsker du å snakke med ein av prestane eller diakon, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. tlf. 53 40 34 30.

Søk

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER: 
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 16.00


SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Facebook

I dag og i morgon

DATO KVA SKJER * MERKNAD
tirsdag 25.10.16 kl.13:00 Gravferd Stord kyrkje
tirsdag 25.10.16 kl.14:30 Konfirmant undervisning Stord kyrkje Nordbygdo
tirsdag 25.10.16 kl.18:30 Møte Nysæter kyrkje Gudstenesteutval
onsdag 26.10.16 kl.11:30 Møte Kontoret kulturutval
onsdag 26.10.16 kl.14:40 Konfirmant undervisning Nysæter kyrkje
onsdag 26.10.16 kl.18:00 Møte Kontoret møterom Fellesrådet
onsdag 26.10.16 kl.19:30 Korøving Nysæter kyrkje Sanctus

Babysong - i Stord kyrkje og Nysæter kyrkje

DATO *
mandag 31.10.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 04.11.16 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 14.11.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 18.11.16 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 28.11.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 02.12.16 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 12.12.16 kl.11:00 Stord kyrkje

Søndagsskule

LogoSunHer finn du ei oversikt over søndagsskule-samlingane:

SØNDAGSSKULEN I STORD KYRKJE: 
pdfSøndagsskulen i Stord kyrkje - Hausten 2016

SØNDAGSSKULEN I NYSÆTER KYRKJE:
pdfSøndagsskule Nysæter - Våren 2016 

Taler - opptak

«Det gode liv»
Temakveld med Per Ståle Lønning og biskop emeritus Ernst Baasland i Stord kyrkje 14.09.2016

«Smak av livsglede»
Kåseri v/ Per Anders Nordengen i Stord kyrkje 11.05.2016 (temakveld)

"Bøn for vår tid"
Temaveld med Ivar Braut og Turid Bakke Braut i Stord kyrkje 20.04.2016

"Dietrich Bonhoeffer"
Tale ved teolog og salmediktar Arve Brunvoll fortel om Bonhoeffers diktning (temakveld i Stord kyrkje 28.02.2016)

"Kva har eg i min dåp
Tale ved prest Roar Strømme Temakveld i Stord kyrkje 13.01.2016)

"Det er blitt vår bok! Afrikanske erfaringar med Bibelen"
Tale ved professer Knut Holter frå Misjonshøgskulen (temakveld i Stord kyrkje 11.03.2015)

"Verdenslitteraturens viktigste tale; Bergprekenen"
Tale ved biskop emeritus Ernst Baasland (temakveld i Stord kyrkje 14.01.2015)


Stord sokneråd - visjon for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:

LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE

Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf

Sunnhordland prosti

HY201601HELG OG YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.

Last ned her:
pdfHY201601.pdf

Eldre årgang her

Neste nummer kjem i desember. Frist for innlevering  av stoff er 21.11.2016.

Kirkens SOS

kirkens-sos
11-chat-1-slim