Velkomen til kyrkja-stord.no

 • Slider 2
  Velkomen til trusopplæring, arrangement og gudstenester!
 • Slider 3
  ... i Nysæter kyrkje
 • Slider 4
 • Slider 5
  ... og Stord kyrkje
 • Slider 6
 • Slider 7
  Barn og unge får invitasjon til T-dagar og andre trusopplæringstiltak
 • Slider 8
 • Slider 9
  ... og førebur seg til konfirmasjon
 • Slider 10
 • Slider 11
 • Slider 12
  Kyrkjene byr på mange flotte arrangement
 • Slider 13
 • Slider 14
 • Slider 15
  ... og det er eit variert gudstenestetilbud gjennom heile året
 • Slider 17
 • Slider 18
 • Slider 16
 • Slider 19
 • Slider 20
 • Slider 21
 • Slider 22
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 26
T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅVelkommen til T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje!
T3 er for alle som fyller 3 år i 2016 i følgje med ein vaksen.

Dette er datoane for hausten:

Les meir …

IMG 5737 kopiMe har hatt tre kjekke og fine skulestartsamlingar i kyrkjene våre dei siste vekene. Ein flott gjeng med seksåringar har vore med  på trusopplæringsdagen T6 KLAR-FERDIG-GÅ! Bibelforteljinga om Josef var utgangspunktet for både samlingsstund og aktivitetar. Det var puslespel, pyramidebygging, leik med tal og til og med litt baking, og til slutt tok alle fram nisteboksane sine frå skulesekken og me koste oss med nistekveldsmat.
T0 BABYSONGBabysong er ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me lunsj saman. Ta med niste, me held kaffi/te/juice. Det er tilbod om babysong i begge kyrkjene våre. Her er datoane for semesteret:

Les meir …

Velkommen til T123 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Nysæter kyrkje!T123 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ

Her er datoane for semesteret: 
15.09, 29.09, 27.10, 10.11, 24.11.

Me byrjar kl. 17.00 med ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me nistekvelds saman. Ta med niste, me held melk/juice. 

Alle samlingane i kyrkja er opne samlingar utan påmelding. Du vel sjølv når du vil komma, og om du vil komma ein eller fleire gonger. Du er alltid velkommen til T123 med barnet ditt! Og har barnet søsken som har lyst å være med, er dei og velkomne.
20161005Onsdag 5. oktober kl. 19.00: 
«Utbrent eller berre litt svidd i kanten?»
Tale ved Svein Bjarne Aase. Song og musikk ved John-Inge Rolfsnes.

Les meir …

FRAMSIDE kopi kopiMe står framfor eit innhaldsrikt haustsemester i kyrkja når det gjeld trusopplæring! Trusopplæringa er ein stor dugnad i kyrkjene våre, og hadde ikkje vore mogeleg å gjennomføra utan alle som gjev av tid og ressursar til dette arbeidet. Her er ein oversikt over tiltaka i Stord kyrkje der me treng fleire medarbeidarar:

Les meir …

IMGP6183ONSDAG 31 AUGUST KL 19.30 startar kyrkjekoret Sanctus opp att i Nysæter kyrkje. Kom om du er glad i å syngja,
me treng fleire songarar!

Me ønskjer gamle og nye songarar
velkomne til ein kjekk korhaust!

Du må gjerne ta kontakt på tlf 41177943 (Marit) eller 91886441 (Berit).
Velkommen!
20160818 094803 resizedKyrkjeringen i Nysæter kyrkje lagar mykje fint, og dei arrangerar basar til inntekt til kyrkje arbeid. Etter den siste basaren dei hadde, vart inntektene øyremerkt til nytt kjøken i kyrkja. 
No er arbeidet godt igong. Det gamla kjøkenet er vekke, nytt golv og nye vegger er på plass. Framleis gjenstår det noko arbeid. Skap og skuffer skal monterast på veggen og det er litt malingsarbeid som må gjerast. Kan du tenkje deg å være med i arbeidet? Då kan du sende ei melding her:kontakt oss 

20160818 094902 resizedMe har sett opp Laurdag 20.8 kl 10.00, onsdag 24.8 kl 18.00 og torsdag 1.9 kl 18.00. Men det kjem fleire dugnadsdagar utover, meld gjerne frå om kva tid det kan passe for deg å være med. 

medlemsregisterNo kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kyrkja:  kyrkja.no/medlem

Les meir …

I Stord/Nysæter er det mogleg med gravferd/bisetjing følgjande dagar og klokkeslett: Tysdagar: 10:30 og 13:00.
Onsdagar: 13:00
Torsdagar: 10:30 og 13:00
Fredagar 10:30 og 13:00
Stord kyrkjeleg fellesråd har vedteke å halda på desse tidspunkta men gjort følgjande endring:

Stord kyrkjelege fellesråd vedtek fylgjande endring av rutinane for gravferd fredagar:
For gravferd på fredagar kl. 13:00 er det berre mogleg å gjennomføra bisetjingsseremoniar og ikkje kistegravferd. Dette vert vedteke som ei prøveordning i 1 år frå 1. juni 2016.

Les meir …

Me treng fleire til frivillig teneste.
Kan du tenkja deg å bli kyrkjevert? Møta kyrkjelyden i døra med smil og visa til rette og vera med å skapa trygghet og trivsel under gudstenesta?
Eller kan du tenkje deg å tilby kyrkjeskyss?
Eller har du lyst til å bli besøksvenn?
Ta gjerne kontakt med Lisbeth Nygård, diakon.
tlf 53403431 - m 91183846


”Kom til meg, alle som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!” seier Jesus.
Møte med Jesus har forandra livet til svært mange menneske, her på Stord og over heile verda. Ønsker du å snakke med ein av prestane eller diakon, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. tlf. 53 40 34 30.

Søk

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER: 
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 16.00


SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Facebook

I dag og i morgon

DATO KVA SKJER * MERKNAD
lørdag 01.10.16 kl.16:30 Vigsel Stord kyrkje
lørdag 01.10.16 kl.17:30 Øving Nysæter kyrkje øving til gudsteneste
søndag 02.10.16 kl.11:00 Gudsteneste Huglo
søndag 02.10.16 kl.11:00 Gudsteneste Nysæter kyrkje Nattverd, ikkje dåp. Søndagsskule.
søndag 02.10.16 kl.11:00 Gudsteneste Stord kyrkje Haustmøte. Dåp & Nattverd. SØNDAGSSKULE I KYRKJA
søndag 02.10.16 kl.13:15 Gudsteneste Stord kyrkje Dåp

Babysong - i Stord kyrkje og Nysæter kyrkje

DATO *
mandag 03.10.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 07.10.16 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 17.10.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 21.10.16 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 31.10.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 04.11.16 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 14.11.16 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 18.11.16 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 28.11.16 kl.11:00 Stord kyrkje

Søndagsskule

LogoSunHer finn du ei oversikt over søndagsskule-samlingane:

SØNDAGSSKULEN I STORD KYRKJE: 
pdfSøndagsskulen i Stord kyrkje - Hausten 2016

SØNDAGSSKULEN I NYSÆTER KYRKJE:
pdfSøndagsskule Nysæter - Våren 2016 

Taler - opptak

«Det gode liv»
Temakveld med Per Ståle Lønning og biskop emeritus Ernst Baasland i Stord kyrkje 14.09.2016

«Smak av livsglede»
Kåseri v/ Per Anders Nordengen i Stord kyrkje 11.05.2016 (temakveld)

"Bøn for vår tid"
Temaveld med Ivar Braut og Turid Bakke Braut i Stord kyrkje 20.04.2016

"Dietrich Bonhoeffer"
Tale ved teolog og salmediktar Arve Brunvoll fortel om Bonhoeffers diktning (temakveld i Stord kyrkje 28.02.2016)

"Kva har eg i min dåp
Tale ved prest Roar Strømme Temakveld i Stord kyrkje 13.01.2016)

"Det er blitt vår bok! Afrikanske erfaringar med Bibelen"
Tale ved professer Knut Holter frå Misjonshøgskulen (temakveld i Stord kyrkje 11.03.2015)

"Verdenslitteraturens viktigste tale; Bergprekenen"
Tale ved biskop emeritus Ernst Baasland (temakveld i Stord kyrkje 14.01.2015)


Stord sokneråd - visjon for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:

LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE

Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf

Sunnhordland prosti

HY201601HELG OG YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.

Last ned her:
pdfHY201601.pdf

Eldre årgang her

Neste nummer kjem i desember. Frist for innlevering  av stoff er 21.11.2016.

Kirkens SOS

kirkens-sos
11-chat-1-slim