Velkomen til kyrkja-stord.no

 • Slider 2
  Velkomen til trusopplæring, arrangement og gudstenester!
 • Slider 3
  ... i Nysæter kyrkje
 • Slider 4
 • Slider 5
  ... og Stord kyrkje
 • Slider 6
 • Slider 7
  Barn og unge får invitasjon til T-dagar og andre trusopplæringstiltak
 • Slider 8
 • Slider 9
  ... og førebur seg til konfirmasjon
 • Slider 10
 • Slider 11
 • Slider 12
  Kyrkjene byr på mange flotte arrangement
 • Slider 13
 • Slider 14
 • Slider 15
  ... og det er eit variert gudstenestetilbud gjennom heile året
 • Slider 17
 • Slider 18
 • Slider 16
 • Slider 19
 • Slider 20
 • Slider 21
 • Slider 22
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 26
T2Måndag 3. april kl 17:30-18:30 er det T2 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. Dette er ei koseleg songsamling for alle som fyller 2 år i år. Ta med nistekveldsmat. Det er inga påmelding - det er berre til å komme! Velkommen:-)
T0Måndag 3. april kl 11:00 er det BABYSONG i Stord kyrkje. Velkommen til ei koseleg songstund til deg som er heime med ein baby. Ta med niste, så et me nistelunsj i lag etter samlinga.
skeieTysdag 4. april kl.20.00 vert det salmekveld med den framståande norske salmediktaren Eyvind Skeie i Nysæter kyrkje. Skeie er ein av dei salmediktarane som vert sunge og nytta mest i gudstenestene våre - han har heile 38 salmar i Norsk salmebok (2013). I tillegg kjem 17 omsetjingar. Salmar som kan nevnast er "Tenn lys", "En stjerne skinner i natt", "Vi skal se deg, Herre Jesus" og "Vi synger med Maria". Det kan nemnast at Skeie har over 1500 salmar og songar registrert i TONO.

Les meir …

IsraelturStord og Nysæter Sokneråd, saman med Leirvik, Horneland og Sagvåg bedehus inviterer til
Felleskapstur til Israel 19. oktober - 28. oktober 2017
REISELEIARAR: Svein Bjarne Aase og Ludvig Bjerkreim.
Du finn informasjon om reisen i ein brosjyre her.
Onsdag 19. april kl. 19.00:
«Meining i meiningsløysa? Bibelen om den uforståelege lidinga»
Tale ved sokneprest i Etne, Per Hjemdal. Koret mMokkat tek del.

Onsdag 10. mai kl. 19.00:
«500 år sidan reformasjonen – Martin Luther, munken som endra Europa»
Kva var det eigentleg Martin Luther endra, og har han fort- satt noko å seie oss? Tale ved sokneprest og forfattar Lars Inge Magerøy. Me løftar fram noko av reformasjonens salmeskatt. Kantorane tek del, og song ved koret Sanctus. Inngang kr. 100,-
(Det vert mogleg å få kjøpt den nye boka til Magerøy «Munken som endret Europa».)

Arr. Stord sokneråd

pdfTemakveldar_våren_2017.pdf
T0Babysong er ei koseleg songstund i kyrkjerommet. Etterpå et me lunsj saman. Ta med niste, me held kaffi/te/juice. Det er tilbod om babysong i begge kyrkjene våre.

Her er datoane for vårsemesteret:

Les meir …

mCashStordSokn-trykksakDet er no mogleg å gje ei gåve til søndagens takkoffer i Stord kyrkje ved hjelp av mobilen. Mobil-appen mCASH kan også nyttast til å gje ei gåve til kyrkjelydsarbeidet eller til nytt kyrkjelydshus, til takkoffer på temakveldar eller til å betala kontingent til T-dagar. Skaff deg mCASH-appen i dag, så den er klar til bruk når du treng han!

Les meir …

Me treng fleire til frivillig teneste.
Kan du tenkja deg å bli kyrkjevert? Møta kyrkjelyden i døra med smil og visa til rette og vera med å skapa trygghet og trivsel under gudstenesta?
Eller kan du tenkje deg å tilby kyrkjeskyss?
Eller har du lyst til å bli besøksvenn?
Ta gjerne kontakt med Lisbeth Nygård, diakon.
tlf 53403431 - m 91183846


”Kom til meg, alle som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!” seier Jesus.
Møte med Jesus har forandra livet til svært mange menneske, her på Stord og over heile verda. Ønsker du å snakke med ein av prestane eller diakon, kan du ta kontakt med kyrkjekontoret. tlf. 53 40 34 30.

Søk

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER: 
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00 - 14.00 
Onsdag kl. 12.00 - 16.00


SENTRALBORD:
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Facebook

I dag og i morgon

DATO KVA SKJER * MERKNAD
torsdag 30.03.17 kl.14:30 Konfirmant undervisning Stord kyrkje SU
fredag 31.03.17 kl.16:00 Korøving Nysæter kyrkje Stordkoret m band

Babysong - i Stord kyrkje og Nysæter kyrkje

DATO *
mandag 03.04.17 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 07.04.17 kl.11:00 Nysæter kyrkje
fredag 21.04.17 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 24.04.17 kl.11:00 Stord kyrkje
fredag 05.05.17 kl.11:00 Nysæter kyrkje
mandag 08.05.17 kl.11:00 Stord kyrkje
mandag 22.05.17 kl.11:00 Stord kyrkje

Søndagsskule

LogoSunHer finn du ei oversikt over søndagsskule-samlingane:

SØNDAGSSKULEN I STORD KYRKJE: 
pdfSøndagsskulen i Stord kyrkje - Våren 2017

SØNDAGSSKULEN I NYSÆTER KYRKJE:
pdfSøndagsskule Nysæter - Våren 2017 

Taler - opptak

«Utbrent eller berre litt svidd i kanten»
Temakveld med Svein Bjarne Aase i Stord kyrkje 05.10.2016

«Det gode liv»

Temakveld med Per Ståle Lønning og biskop emeritus Ernst Baasland i Stord kyrkje 14.09.2016

«Smak av livsglede»
Kåseri v/ Per Anders Nordengen i Stord kyrkje 11.05.2016 (temakveld)

"Bøn for vår tid"
Temaveld med Ivar Braut og Turid Bakke Braut i Stord kyrkje 20.04.2016

"Dietrich Bonhoeffer"
Tale ved teolog og salmediktar Arve Brunvoll fortel om Bonhoeffers diktning (temakveld i Stord kyrkje 28.02.2016)

"Kva har eg i min dåp
Tale ved prest Roar Strømme Temakveld i Stord kyrkje 13.01.2016)

"Det er blitt vår bok! Afrikanske erfaringar med Bibelen"
Tale ved professer Knut Holter frå Misjonshøgskulen (temakveld i Stord kyrkje 11.03.2015)

"Verdenslitteraturens viktigste tale; Bergprekenen"
Tale ved biskop emeritus Ernst Baasland (temakveld i Stord kyrkje 14.01.2015)


Stord sokneråd - visjon for Stord kyrkjelyd

VisjonsdokStord sokneråd har utarbeidd eit visjonsdokument for
Stord kyrkjelyd:

LIVET I FOKUS
NÆR GUD -
NÆR MENNESKE

Last ned dokumentet her:
pdfVisjonsdokument.pdf

Sunnhordland prosti

HY201602HELG OG YRKE er eit felles kyrkjelydsblad for Sunnhordland prosti.

Last ned her:
pdfHY201602.pdf

Eldre årgang her

Kirkens SOS

kirkens-sos
11-chat-1-slim